Skilsmisseskøde og ejendomsovertagelse

Ligesom mange bliver gift i årenes løb, er der også en tendens til at flere og flere ægteskabe bliver splittet op ved en såkaldt skilsmisse. Det er selvfølgelig en sørgelig tendens, specielt hvis man forinden har fået børn, som nu ikke skal se deres mor og far sammen mere. Men til en skilsmisse følger ikke blot kedelige ændringer i livet for det tidligere par og børnene, men også en række væsentlige juridiske problemstillinger, hvis et par har fælles økonomi og ejer en ejendom sammen.

Nemlig er det sådan, at medmindre begge parter flytter ud af den nuværende bolig, at en skilsmisse kan gøre det aktuelt, at den ene af parterne overtager den anden parts del i ejendommen, herunder forpligtelserne om ene-ejer. Dette betyder at man igen skal i gang med skødeskrivning. Ægteparret skal have oprettet et nyt skøde på sin ejendom eller bolig, nævnevardigt et skilsmisseskøde, som skal tinglyses på ejendommen af et advokatbureau.

Tinglysning af skilsmisseskøde

Årsagen til at tinglysning af et skilsmisseskøde skal gennemføres, er at det sikre den nye ejers overtagelse af ejendommen juridisk set, så der ikke kan forekomme komplikationer efterfølgende. Yderligere går den nye ejer med til at restgælden (hvis eksisterende) at man fremover alene vil hæfte for denne i en skriftlig bevilling af gældsovertagelse fra långiver(ne), som naturligvis skal godkendes af långiver.

Er dig og din ægtefælle blevet enige om en skilsmisse eller ophør af samlivsforhold – så søg hjælp til et skilsmisseskøde og selve skødeskrivning af Din Bolighandel her – Skrivning af skilsmisseskøde

Din Bolighandel kan agere din juridiske samarbejdspartner i mange øvrige juridiske situationer end blot skilsmisseskøde og skødeskrivning. Virksomheden har mangeårig erfaring og et væld af specialister indenfor især bolighandel og selvsalg, der vil imødekomme dine problemstillinger med stor professionalisme til fornuftige priser.